การแต่งกายชุดนักศึกษา (แบบปกติ)การแต่งกายชุดนักศึกษา (ใช้ในงานพิธีการ)