ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่3)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<